Frank Energie

UX /UI design  / Design Thinking / Concepting / Figma / Illustrator

Vanuit de profilering ‘ Human Centered Design’  heb ik en twee medestudenten van Frank Energie de opdracht gekregen om de nieuwe facturatiemethode over te brengen in de Frank Energie app voor prijsgedreven huiseigenaren tussen de 30 en 70 jaar oud. Hiervoor ben ik als een UX/UI designer aan de slag gegaan. 

 *Disclaimer: This is a concept and may not represent the final product. 

Resultaat

Het resultaat bestaat werkend high-fi prototype gemaakt in Figma. 

Klik hier om het high-fi prototype uit te testen.  (Het high-fi prototype bestaat uit twee flows)

Het high-fi prototype is door het team gezamenlijk gemaakt. Tijdens het werken aan het high-fi prototype heb ik het filter onderdeel uitgewerkt vanuit de eerste opzet van mijn medestudenten. 

Aanpak

Zo als benoemd heb ik met twee andere medestudenten dit project uitgevoerd. Wij hebben werkt als één team en zijn als UX designers aan de slag gegaan. Als eerste hadden wij een planning gemaakt in Miro omdat dit project uit 7 weken bestond. We zijn toen vanuit Design Thinking methodiek begonnen met het project. Zo hebben wij de doelgroep eerst in kaart gebracht en het daadwerkelijk probleem. Zo heb ik twee interviews afgelegd. Gezamelijk is er een debriefing opgesteld en met goedkeuring van Frank Energie zijn wij verder gegaan met het onderzoek. Door interviews af te leggen zijn er inzichten gekomen en hieruit zijn persona’s gemaakt. 

De doelgroep

De doelgroep heb ik in kaart gebracht door persona’s te maken. Deze hebben meerdere iteraties doorgaan en zo is er gekomen op de persona Erik en Ronja. Erik wilt graag zijn facturen vergelijken en Ronja is een nieuwe klant bij Frank Energie en zij wilt graag haar correctiefactuur inzien en weten hoe haar verbruik is ten opzichte van een gemiddeld huishouden. 

Schetsen

Vanuit inspiratie heb ik met mijn medestudenten eerste schetsen gemaakt van het ontwerp van de app. Deze schetsen zijn gebundeld door dotvoting toe te passen en daaruit de verschillende ideeën te categoriseren. Uit alle inzichten van de empathize en define fase is een MosCOW toepast, zodat er prioriteiten gesteld kon worden. Zo kwamen we uit op twee flows waar ook weer schetsen voor zijn gemaakt. 

Low-fi prototype

Als team hebben wij verschillende taken verdeeld. Zo heb ik vanuit Ronja’s flow de eerste opzet voor het correctiefactuur uitgewerkt tot een low-fi prototype en vanuit Erik’s flow de eerste opzet van het dashboard en het factuur overzicht.  Onze ideeën zijn samen gekomen tot een werkend high-fi prototype.