FRIEND

Scrum / Illustrator / Photoshop / After Effects / Première Pro Tijdens het project FRIEND van het lectoraat Innovatie van Beweegzorg Hogeschool Utrecht is gewerkt aan de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico worden geactiveerd voor een deelname aan valpreventieprogramma’s?’  Dit was een groepsproject. Voor deze opdracht heb ik verschillende uitingen mogen maken met behulp van Adobe Photoshop, Illustrator,  InDesign en Première Pro. 
HU FRIEND logo

Posters

De posters duiden een probleem aan, zodat het probleem besproken wordt onder de doelgroep. Hierdoor wordt het meer een sociale norm. De posters spelen in op sociale beïnvloeding en positieve benadering. Als groep hebben wij samen aan het concept gewerkt. Ik heb de posters uitgewerkt op het gebied van: de doelgroep, design en illustraties.

Hi-fi product

Hi-fi product

Iteraties

Iteraties

Iteraties

Iteraties

Kaartspel

Het kaartspel zorgt ervoor dat verschillende problemen (en ook oplossingen ervoor) worden aangereikt, maar dan in entertainmentvorm. De illustraties zijn door mij ontworpen, maar de tips zijn al bestaande valpreventie tips. 

Kalender

De meerderheid van de doelgroep heeft wel een kalender thuis.  De kalender zorgt ervoor dat de doelgroep dagelijks aan valpreventie wordt herinnerd, bewust en onbewust.  Dit leidt tot meer aandacht voor valpreventie. Ik heb de gewerkt aan het design, de animatie en de illustraties van de kalender.

Raamstickers

Tijdens dit project zijn er verschillende concepten bedacht. Met het concept ‘zorg voor je voor buur’ wilden wij inspelen op het sociale aspect met anderen. We willen aansporen dat mensen voor elkaar gaan zorgen en met elkaar verbinden, zodat hun netwerk wordt uitgebreid. 

Facebook

Bij het concept ‘voorkomen doen we samen’ is er een groot aantal van de doelgroep die niet weet wat het probleem is en wat zij ertegen kunnen doen. Een Facebook groep zou voor dez emensen handig kunnen zijn, door gezamenlijk te communiceren over valpreventie en tips te delen. Bij ouderen denk je niet zo snel aan Facebook, maar deze doelgroep is zich snel aan het digitaliseren en is vooral actief op Facebook.

Onderzoek

Tijdens dit project heb ik zelf en mijn teamgenoten veel onderzoek gedaan. Ik heb aan de hand van het doelgroep onderzoek persona’s gevisualiseerd. Verder om de betrokken personen in kaart te brengen van het project FRIEND heb ik een stakeholdermap gemaakt om te kijken met wie er allemaal rekening moet worden gehouden.