Momenteel ben ik bezig als freelancer, ik maak hiervoor een website voor kapsalons Jon Karelse. Jon Karelse heeft twee verschillende vestigingen: IJsselstein en Nieuwegein. Hiervoor moest de website vernieuwd worden, omdat de huidige website verouderd is. Ik ben bezig om de website een modernere look en feel te geven en ervoor te zorgen dat klanten voor Jon Karelse kiezen. 

De website is momenteel nog in ontwikkeling, maar is al te zien op:

https://topshelfmedia.dev/jonkarelse/ 

Na het onderzoek ben ik de website gaan uitdenken in wireframes. Ik heb gekeken welke layouts het beste paste bij de nieuwe eisen van Jon Karelse. De website moest moderne, meer ‘open’ en minder druk dan de oude website. Verder heb ik zelf gekeken naar welke indeling het meest gebruiksvriendelijk was en welke elementen het belangrijkste zijn voor de klant.

Als eerste heb onderzoek gedaan naar andere kapper salon sites en hoe deze waren ingedeeld. Daarna heb ik gekeken welke onderdelen van de huidige site mochten blijven en welke weg konden. Hiervoor een sitemap gemaakt om de indeling te bepalen.