Tijdens het project FRIEND van het lectoraat Innovatie van Beweegzorg Hogeschool Utrecht is gewerkt aan de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico worden geactiveerd voor een deelname aan valpreventieprogramma’s.’  Voor deze opdracht heb ik verschillende uitingen mogen maken met behulp van Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign. 

De posters duiden een probleem aan, zodat het probleem besproken wordt onder de doelgroep. Hierdoor wordt het meer een sociale norm. De posters spelen in op sociale beïnvloeding en positieve benadering. 

Het kaartspel zorgt ervoor dat verschillende problemen (en ook oplossingen ervoor) worden aangereikt, maar dan in entertainmentvorm. 

De meerderheid van de doelgroep heeft wel een kalender thuis.  De kalender zorgt ervoor dat de doelgroep dagelijks aan valpreventie wordt herinnerd, bewust en onbewust.  Dit leidt tot meer aandacht voor valpreventie.